Privacy & Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden website Zonwering-knaller.nl
Zonwering-knaller.nl bedankt u voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in de formule en de producten die op onze website worden gepresenteerd en aangeboden. Op het gebruik van onze website zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing die geacht worden door u te zijn gelezen en aanvaard. Indien u niet akkoord bent met de gebruikersvoorwaarden dient u af te zien van gebruik van onze website.

Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is/wordt genomen, kunnen wij niet garanderen dat de getoonde informatie altijd volledig juist, compleet en/of actueel is. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, kleuren, technische specificaties, afbeeldingen of andere informatie op onze website zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van onze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Zonwering-knaller.nl aanvaard geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van onze website is auteursrechtelijk beschermd en alle rechten op teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving en/of informatie in andere vorm berusten bij Zonwering-knaller.nl en/of hun leveranciers. Niets uit de teksten of afbeeldingen op onze website mag zonder schriftelijke toestemming van Zonwering-knaller.nl worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of enige wijze. Het kopiëren van (gedeelten van) onze website is niet toegestaan. De benaming Zonwering-knaller.nl alsmede het daarbij behorende logo is als merk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo's op deze site).

Privacy
Via onze website kunt u informatie aanvragen en/of online bestellingen plaatsen. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik maakt, worden uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. Uiteraard voldoen we daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving. Zonweringknaller.nl draagt er zorg voor dat uw gegevens alleen bij Zonweringknaller.nl bekend zijn en niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Informatie
Vragen en/of opmerkingen omtrent deze gebruikersvoorwaarden, de website, Zonwering-knaller.nl of anderszins, kunt u richten aan:

Zonwering-knaller.nl
Postbus 158
1200 AD Hilversum
Tel: 035-623 02 73
info@zonwering-knaller.nl